รับทำนโยบาย PDPA


ทำให้บริษัทถูกต้องตามกฎหมาย
พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริการเดียวครบจบ สบายใจ ไม่ถูกปรับ-จำคุก 100%

ติดต่อวันนี้ รับส่วนลด 20% (75 รายแรก)
โทร. 02-555-0999

รับทำนโยบาย PDPA
ทำให้บริษัทถูกต้องตามกฎหมาย พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริการเดียวครบจบ สบายใจ ไม่ถูกปรับ-จำคุก 100%
ติดต่อวันนี้ รับส่วนลดเลย 20%
โทร. 02-555-0999

privacy

แบบฟอร์มมาตรฐานนโยบายต่างๆ ตามพ.ร.บ.

สำหรับใช้กับลูกค้าและพนักงาน เหมาะกับบริษัททั่วไป

Read More
cyber-security

วางระบบความปลอดภัยของข้อมูล ป้องกันข้อมูลรั่วไหล

ป้องกันได้ทั้งไวรัส แฮกเกอร์ มัลแวร์

Read More
client security

ระบบเก็บข้อมูลลูกค้า

บันทึกรายชื่อ จัดเก็บบนคราวน์ที่ปลอดภัย ตรงตามพ.ร.บ.

Read More

สาระสำคัญของกฎหมาย พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

(Personal Data Protection Act : PDPA)

การที่จะเก็บรวมรวมข้อมูลส่วนบุคคล นำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้งาน หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล จำเป็นจะต้องขออนุญาตและได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเสียก่อน นอกจากนี้ยังต้องมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล หรือถูกขโมย หรือแฮกข้อมูล รวมถึงการนำไปใช้โดยมิชอบ

บทลงโทษ หากมีการทำผิดกฎหมาย พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ?
  • โทษอาญา – จำคุกสูงสุดไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  • โทษทางแพ่ง – ชดใช้ตามค่าเสียหายจริง และค่าสินไหมทดแทนสูงสุด 2 เท่าของค่าเสียหายจริง –
  • โทษทางปกครอง – โทษปรับสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท
บังคับใช้กับใครและใครเป็นผู้ที่ต้องรับโทษ ?

กฎหมายนี้บังคับใช้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่มีการเก็บข้อมูลของลูกค้าหรือข้อมูลบุคคลต่างๆ
ในกรณีที่บริษัทหรือนิติบุคคลเป็นผู้กระทำความผิด กรรมการบริษัทหรือผู้ที่รับผิดชอบในการควบคุมข้อมูล จะต้องเป็นผู้รับผิดตามกฎหมาย พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

กฎหมาย พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บังคับใช้เมื่อไหร่ ?

มีผลบังคับใช้ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
สามารถอ่านกฎหมายเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/069/T_0052.PDF

ข้อมูลส่วนบุคคล คืออะไรบ้าง ?

ข้อมูลอะไรก็ได้ที่ทำให้ระบุตัวตนของบุคคลได้ ไม่ว่าจะทางตรง เช่น ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน เบอร์โทร อีเมล หรือทางอ้อม เช่น กรุ๊ปเลือด, ลายนิ้วมือ, ภาพบุคคล, ข้อมูลสุขภาพ

แพคเกจติดตั้งแบบฟอร์มนโยบายตามพ.ร.บ.ฯ บนเว็บไซต์

สำหรับใช้กับลูกค้าและพนักงาน เหมาะกับบริษัททั่วไป ทุกประเภทกิจการ
บริการพร้อมติดตั้งให้บนเว็บไซต์
ถูกต้อง ง่าย ครบ จบภายในวันเดียว

ราคา ปกติ 24,000 บาท

Early Bird (50% Discount)
เหลือ 12,000 บาท (หมด 50/50 ราย)

Pre Sales (20% Discount)
เหลือ 19,200 บาท (จำกัด 75 ราย)

ขายแล้ว 22/75 ชิ้น

แพคเกจแบบฟอร์มมาตรฐานนโยบายต่างๆ ตามพ.ร.บ.

สำหรับใช้กับลูกค้าและพนักงาน เหมาะกับบริษัททั่วไป ทุกประเภทกิจการ
บริการพร้อมติดตั้งให้บนเว็บไซต์ ฟรี!
ง่าย ครบ จบภายในวันเดียว

ขั้นตอนการใช้บริการ

ราคา ปกติ 24,000 บาท

Early Bird (50% Discount)
เหลือ 12,000 บาท (หมด 50/50 ราย)

Pre Sales (20% Discount)
เหลือ 19,200 บาท (จำกัด 75 ราย)

ขายแล้ว 22/75 ชิ้น

บริการเสริมอื่นๆ ที่ช่วยให้องค์กรป้องปกข้อมูลได้ดียิ่งขึ้น
เพิ่มความปลอดภัยของข้อมูลให้ได้มาตรฐานถูกต้องตามกฎหมาย

บริการติดตั้งระบบป้องกันข้อมูลรั่วไหล
(Data Leak Prevention:DLP)

ข้อมูลลูกค้าและข้อมูลสำคัญต่างๆ ของบริษัทปลอดภัยไม่รั่วไหล
ป้องกันไม่ให้ถูกขโมยข้อมูลทั้งจากภายนอกและภายในบริษัท
เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพียงติดตั้งระบบกับเรา
เราคัดสรรอุปกรณ์แบรนด์ชั่นนำมาให้บริการ เช่น McAfee, Digital Guardian

สิ่งที่คุณจะได้รับจากระบบ DLP
– กำหนดสิทธิในการใช้งานไฟล์ข้อมูลของพนักงานได้
– กำหนดความสำคัญของไฟล์ได้ เช่น ไฟล์นี้ห้ามส่งอีเมล, ห้ามก๊อปปี้ใส่แฟรชไดร์, ห้ามปริ้นสกีน, ห้ามพิมพ์
– ป้องกันและแจ้งเตือนเมื่อมีการทำสิ่งต้องห้าม เช่น มีการ copy, print, printscreen เป็นต้น
– มีการเก็บประวัติการใช้งานไฟล์ ทั้งวันเวลา ชื่อเครื่อง ชื่อผู้ใช้งาน

ขั้นตอนการใช้บริการ

DLP Pricing
เริ่มต้น 2,900 บาท
ราคาต่อผู้ใช้ต่อปี
ขั้นต่ำ 100 Users

พิเศษ ฟรีค่าติดตั้ง ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ส.ค. 63

บริการติดตั้งระบบป้องกันข้อมูลรั่วไหล
(Data Leak Prevention:DLP)

ข้อมูลลูกค้าและข้อมูลสำคัญต่างๆ ของบริษัทปลอดภัยไม่รั่วไหล
ป้องกันไม่ให้ถูกขโมยข้อมูลทั้งจากภายนอกและภายในบริษัท
เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพียงติดตั้งระบบกับเรา
เราคัดสรรอุปกรณ์แบรนด์ชั่นนำมาให้บริการ เช่น McAfee, Digital Guardian

สิ่งที่คุณจะได้รับจากระบบ DLP
– กำหนดสิทธิในการใช้งานไฟล์ข้อมูลของพนักงานได้
– กำหนดความสำคัญของไฟล์ได้ เช่น ไฟล์นี้ห้ามส่งอีเมล, ห้ามก๊อปปี้ใส่แฟรชไดร์, ห้ามปริ้นสกีน, ห้ามพิมพ์
– ป้องกันและแจ้งเตือนเมื่อมีการทำสิ่งต้องห้าม เช่น มีการ copy, print, printscreen เป็นต้น
– มีการเก็บประวัติการใช้งานไฟล์ ทั้งวันเวลา ชื่อเครื่อง ชื่อผู้ใช้งาน

ขั้นตอนการใช้บริการ

DLP Pricing
เริ่มต้น 2,900 บาท
ราคาต่อผู้ใช้ต่อปี
ขั้นต่ำ 100 Users

พิเศษ ฟรีค่าติดตั้ง ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ส.ค. 63

ขั้นตอนการใช้บริการ

พิเศษ ฟรีค่าติดตั้ง ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ส.ค. 63

ขั้นตอนการใช้บริการ

พิเศษ ฟรีค่าติดตั้ง ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ส.ค. 63

บริการวางระบบเก็บข้อมูลการใช้งานอินเตอร์เน็ตภายในองค์กร (Log file)

ถูกต้องปลอดภัย ตามกฎหมายพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฉบับล่าสุด อุปกรณ์เก็บข้อมูลการใช้งานอินเตอร์เน็ต(Logfile) ที่เป็นที่ยอมรับ รับประกันถูกต้องตามกฎหมายไทย 100%

สิ่งที่คุณจะได้รับ
– จัดเก็บไฟล์ลูกค้าไว้ในที่เดียว ในรูปแบบ Cloud Server
– เข้าใช้งานสะดวก ผ่านหน้าเว็บไซต์
– ค้นหาง่าย มีระบบ Search และ Filter
– กำหนดสิทธิพนักงานในการเข้าใช้งานข้อมูลได้
– บันทึกวันเวลาที่เข้ามาใช้หรือเรียกดูข้อมูลได้

Small business
฿103,000
พนักงานไม่เกิน 30 คน
เก็บข้อมูล 90 วัน
Large Business
฿192,900
พนักงาน 51-100 คน
เก็บข้อมูล 90 วัน
Medium business
฿135,000
พนักงาน 31-50 คน
เก็บข้อมูล 90 วัน
ราคา
฿237,000+
พนักงาน 100 คนขึ้นไป
เก็บข้อมูล 90 วัน

พิเศษ ฟรีค่าติดตั้ง ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ส.ค. 63

DLP

ขั้นตอนการใช้บริการ

บริการวางระบบเก็บข้อมูลการใช้งานอินเตอร์เน็ตภายในองค์กร (Log file)

ถูกต้องปลอดภัย ตามกฎหมายพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฉบับล่าสุด อุปกรณ์เก็บข้อมูลการใช้งานอินเตอร์เน็ต(Logfile) ที่เป็นที่ยอมรับ รับประกันถูกต้องตามกฎหมายไทย 100%

สิ่งที่คุณจะได้รับ
– จัดเก็บไฟล์ลูกค้าไว้ในที่เดียว ในรูปแบบ Cloud Server
– เข้าใช้งานสะดวก ผ่านหน้าเว็บไซต์
– ค้นหาง่าย มีระบบ Search และ Filter
– กำหนดสิทธิพนักงานในการเข้าใช้งานข้อมูลได้
– บันทึกวันเวลาที่เข้ามาใช้หรือเรียกดูข้อมูลได้

ขั้นตอนการใช้บริการ

Small business
฿103,000
พนักงานไม่เกิน 30 คน
เก็บข้อมูล 90 วัน
Large Business
฿192,900
พนักงาน 51-100 คน
เก็บข้อมูล 90 วัน
Medium business
฿135,000
พนักงาน 31-50 คน
เก็บข้อมูล 90 วัน
ราคา
฿237,000+
พนักงาน 100 คนขึ้นไป
เก็บข้อมูล 90 วัน

พิเศษ ฟรีค่าติดตั้ง ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ส.ค. 63

DLP

ขั้นตอนการใช้งาน

ทำไมต้องใช้บริการ PDPA จากเรา

ได้รับคำแนะนำเรื่องเกี่ยวกับ PDPA เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อสมาคมฯ และเพื่อทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย จึงตัดสินใจใช้บริการเพราะครบถ้วนและถูกต้อง

หาข้อมูลเกี่ยวกับ PDPA อยู่นาน จนเจอบริการจากธรรมนิติ ง่ายเลยครับ หมดห่วงเรื่องข้อกฎหมาย PDPA เขาจัดการให้ทั้งหมด และให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทมาก

บริการครบถ้วนตามข้อกฎหมายดีค่ะ เบาใจไปได้เยอะ ตอนแรกกังวลเรื่องข้อมูลลูกค้า ห่วงเรื่องระบบความปลอดภัย ใช้บริการกับที่นี่ ดูแลได้ดีทีเดียว

บทความ